צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזרי מס בגין החלפת מקום עבודה

במידה ועובד שכיר החליף את מקום עבודתו במהלך השנה, ישנה סבירות גבוהה כי נוצרו לו הפרשי שכר כתוצאה מכך, למשל עכב שינוי בתנאי שכרו. לעתים קרובות החלפת מקום עבודה מלווה גם בפרק זמן בו העובד לא קיבל תלוש שכר. שינויים אלו מזכים את העובד בקבלת החזר מס.

 
מס ההכנסה החל על העובד מחושב על ידי רשויות המס בראייה שנתית בהתאם למשכורתו המצטברת השנתית של העובד. גם נקודות הזיכוי והטבות המס להן זכאי העובד השכיר מחושבות ברמה שנתית, ולא ברמה חודשית כמו בעת חישוב המשכורת של העובד. מסיבה זו הפסקת עבודה במהלך חלק מהשנה יוצרת פער בין מס הכנסה ששולם במהלך התקופה בה העובד השכיר עבד לבין המס שהיה עליו לשלם בפועל. כלומר, מס הכנסה קיבל מהמעסיק תשלום ביתר, ולכן העובד השכיר זכאי לקבלת החזרי מס.

במקום העבודה הקודם, המעביד חישב את המס אותו הוא ניכה ממשכורת העובד על בסיס חודשי מתוך הנחת מוצא כי שכרו של העובד יישאר קבוע לאורך השנה. המעביד הקודם ידע מהי רמת ההשתכרות שלנו מתחילת עבודתנו אצלו ועד לחודש האחרון בו שולמה לנו משכורת על ידו.

 
חשב השכר במקום עבודתו החדש של העובד לא יודע מה היתה רמת ההשתכרות של העובד לפני קליטתו במקום העבודה החדש ולכן הוא מנכה לאותו עובד מס בהתאם לרמת ההשתכרות של אותו עובד במקום העבודה הנוכחי בלבד, כך נוצר חוסר הלימה בין רמת ההשתכרות השנתית של העובד לבין המס שנוכה ממנו במצטבר. המצב המתואר יוצר זכאות לקבלת החזר מס ממס הכנסה.

 
חשוב לציין כי ישנם מקרים בהם בגין שנה מסוימת דווקא נוצר חוב למס הכנסה, לכן חשוב לבצע בדיקה באמצעות רואה חשבון מיומן המתמחה בהחזר מס לשכירים אשר יוודא כי כדאי להגיש בקשה לקבלת החזרי מס, על מנת שלא להגיע למצב בו סברנו שנקבל החזר ובסופו של יום אנו נדרשים לשלם מס נוסף, הבדיקה המקיפה ביותר נעשית לאורך שש שנים אחורה, זו התקופה בגינה ניתן לבקש החזר מס, כאשר כל שנה נבדקת בנפרד.
 
להלן פירוט מספר גורמים המשפיעים על הזכאות לקבלת החזר מס בעת מעבר בין עבודות :
 
משך זמן ההפסקה בין העבודות :

גובה החזר המס בגין החלפת עבודות עולה ככל שמשך התקופה בה לא עבדתם בין העבודות ארוך יותר.

הפרש השכר בין שני מקומות העבודה :

ככל שההפרש בשכר בין שני מקומות העבודה רב יותר, כך החזר המס אותו יקבל העובד השכיר יהיה גבוה יותר, שימו לב שמגיע לכם החזר מס גם במידה ואתם עולים בשכר אצל המעסיק החדש וגם במידה ואתם יורדים בשכר אצל המעסיק החדש.

הכנסות נוספות במהלך התקופה שבין עבודות :
במידה ובתקופה שבין העבודות הייתה לכם הכנסה נוספת לא דווקא כתוצאה מעבודה אצל מעסיק ביניים, היא תקטין את גובה החזרי המס שאתם זכאים לקבל, לדוגמה:

דמי אבטלה : במידה והנכם זכאים לקבלת דמי אבטלה במהלך התקופה שבין שתי העבודות, דמי האבטלה נחשבים לחלק מן ההכנסה החייבת שלכם לצורכי מס, ביטוח לאומי אף מנכה בגינה מס במקור אשר מועבר למס הכנסה, בסוף השנה יש לבחון אפשרות לקבלת החזר מס בגין המס שנוכה. האמור פה נכון גם לגבי דמי פגיעה המתקבלים מביטוח לאומי. קראו עוד על החזר מס בגין תקופת אבטלה.

הכשרה מקצועית : במידה ואתם עוברים הכשרה מקצועית מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, אתם זכאים לקבלת דמי אבטלה, אשר מהווים חלק מהכנסתכם לצורך חישוב הזכאות לקבלת החזר מס, ביטוח לאומי אשר משלם לכם את הכסף מנכה בגינו מס במקור אשר יתכן ונוכה גם הוא ביתר ולכן בכל מקרה מומלץ לבחון אפשרות לקבלת החזר מס בגינו.

דמי לידה : במידה והעובד או העובדת קיבלו דמי לידה, אילו מחושבים כהכנסה לצורכי מס ויש לכלול אותם בחישוב הזכאות לקבלת החזר מס.

פיצויים : במידה וקבלתם פיצויי פיטורים מהמעסיק, חלקם פטורים מתשלומי מס, אך יתכן וחלקם לא פטורים, כלומר המעסיק ניכה בגינם מס במקור. בגין חלק הפיצויים שאינו מוכר לצורכי מס, יש לבחון את השפעת על קבלת החזר מס כמו כן הוא משפיע על זכאותכם לקבלת החזר.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון