צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין מספר מקומות עבודה

באפשרות עובד שכיר שעובד במספר עבודות לבחור בין שתי אפשרויות  :

•  הגשת דוח תיאום מס למס הכנסה
•  אי הגשת דוח תיאום מס למס הכנסה וקבלת החזר מס בעתיד

במידה ואדם עובד כשכיר ביותר מאשר מקום עבודה אחד והוא לא מגיש למקום העבודה הנוסף בו הוא מועסק, (הכוונה למקום העבודה המשני), דוח תיאום מס ממס הכנסה, אזי המעסיק במקום העבודה המשני ינכה לו את המס המקסימלי מהמשכורת החודשית.

הסיבה שהמעביד במקום העבודה המשני מנכה את המס המקסימלי הנה שמס הכנסה לא יודע בוודאות כמה מרוויח העובד השכיר במקום העבודה המשני ולכן כדי למנוע ניכוי מס בחסר הוא דורש ניכוי מס מקסימלי.

במידה ומקום העבודה המשני ניכה לעובד השכיר את המס המקסימלי, העובד יהיה זכאי לקבלת החזרי מס בסוף שנה, אלא אם כן הוא מרוויח במקום העבודה העיקרי שלו משכורת אשר מגיעה לסף המס המקסימלי, במקרה זה המס המנוכה ממנו מדי חודש גם על ידי המעסיק העיקרי הנו המס המקסימלי ולכן הוא לא יהיה זכאי לקבלת החזר מס.

ניתן להסדיר מבעוד מועד את תיאום המס מול מס הכנסה וכך לשלם פחות מס במהלך השנה, יחד עם זאת, מס הכנסה מוציא את תיאום המס בהתאם לתחזית שמוצגת לו על ידי המעסיקים, אשר ברוב המקרים אינה תואמת את המצב בפועל מה שמוביל לניכוי מס גבוה מהנדרש על ידי המעסיק המשני, בגינו ישנה זכאות לקבלת החזרי מס בסוף השנה.

נוסף על כך, במקרים רבים המעסיק המשני טועה או לחילופין מקבל את תיאום המס באיחור, או שאינו יודע לבצע את החישוב כהלכה.  נסיבות אלו מביאות לזכאות לקבלת החזרי מס.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון