צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין תואר אקדמאי

 במידה וסיימתם תואר ראשון או לימודי מקצוע במוסד מוכר ולא הצגתם את תעודת סיום התואר למעסיקכם, אתם זכאים לקבלת החזרי מס בגין לימודים אקדמאים.

בעקבות תיקונים בפקודת מס הכנסה בין השנים 2005 ל – 2007, קמה זכאות למי שסיים תואר או לימודי מקצוע במוסדות המוכרים על ידי מס הכנסה, לקבלת נקודות זיכוי ממס בגין סיום התואר לאורך מספר שנים שלאחר הלימודים האקדמאים.
 
הטבת המס תחול לגבי יחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ראשון, לתואר אקדמי שני או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, וכן לעניין יחיד שסיים לימודי הוראה ואף לימודי תעודה מסוימים.

מימוש ההטבה ניתן החל מהשנה העוקבת לשנה בה הסתיימו הלימודים, כלומר במידה וסטודנט סיים את לימודיו בשנת 2009, הוא יוכל לקבל את נקודת הזיכוי לצורכי מס החל משנת 2010. (סטודנטים הלומדים לדוקטורט במסלול ישיר, זכאים לקבלת הטבה של נקודת החל מסיום התואר הראשון מבלי שהם נדרשים להמתין לסיום הדוקטורט, לאחר סיום הדוקטורט יקבלו הטבת מס נוספת של מחצית נקודת זיכוי למשך שנתיים).

הטבת מס זו מביאה לכך שפעמים רבות מגיעים למי שסיים לימודים אקדמאיים החזרי מס ממס הכנסה בגין מס אשר נוכה ממנו ללא התחשבות בתעודה האקדמאית שברשותו.
 
היקף ההטבה :
 
הטבת המס תינתן לזכאים החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיימו את לימודיהם.

מי שסיים את לימודיו משנת 2005 עד שנת 2007 : זכאי למחצית נקודת זיכוי בגין כל שנת לימודים, אך לא יותר מ- 3 שנות מס עבור לימודי תואר ראשון ולא יותר מ- 2 שנות מס עבור לימודי תואר שני. 

מי שסיים לימודי הוראה והיה זכאי לתעודת הוראה, זכאי למחצית נקודת זיכוי למשך מספר שנות מס כמספר שנות לימודי ההוראה, אך לא יותר מ - 3 שנות מס.

מי שסיים לימודי רפואה או רפואת שיניים זכאי למחצית נקודת הזיכוי למשך 5 שנות מס, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיימו את לימודיהם לתואר שלישי.

הלומדים במסלול ישיר לדוקטורט מקבלים את חצי נקודת הזיכוי במשך 3 שנים, החל בשנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון, ומחצית נקודת זיכוי נוספת במשך 2 שנות מס, החל בשנת המס שלאחר השנה בה סיימו את לימודיהם לתואר שלישי.

מחצית נקודת הזיכוי תובא בחשבון עבור לימודים לתואר אקדמי ראשון אחד בלבד או לתואר אקדמי שני אחד בלבד, ורק לאחר שיומצא לפקיד השומה אישור על סיום הלימודים וזכאות סופית לתואר או לתעודה. מי שסיים הן לימודי תואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה והן לימודי הוראה, לא יוכל ליהנות מהטבת מס כפולה.

מי שסיים את לימודיו החל משנת 2007 : ביום 7.6.2007, פורסם תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה - תיקון מס'' 156, התיקון מגדיל את הטבת המס לה זכאים מי שסיימו תואר ראשון וסיימו את לימודיהם החל משנת 2007. הזכאות למי שסיים לימודיו האקדמיים לתואר ראשון החל משנת 2007 הנו נקודת זיכוי אחת במקום מחצית נקודת זיכוי כפי שהיה החל משנת 2005. הזכאות לנקודת זיכוי הנה למשך שלוש שנים, החל משנת המס שלאחר קבלת הזכאות לתואר ראשון.

תיקון זה מוסיף מחצית נקודת זיכוי למסיימי תואר ראשון, נוסף על מחצית נקודת הזיכוי אשר היו זכאים לה החל משנת 2005.לגבי סטודנטים אשר סיימו תואר שני, לא חל שינוי והם עדיין זכאים למחצית נקודת זיכוי לשנה בגין כל שנת לימודים.
מי שסיים לימודי תואר שלישי ברפואה, רפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך שלוש שנים ראשונות ולמחצית נקודת זיכוי בשנתיים לאחר מכך.

להלן טבלת סיכום הטבת מס בגין סיום לימודים אקדמיים :
 

לימודים

2005-2007

משך זמן הטבת המס

החל מ - 2007

משך זמן הטבת המס

סוטדנט אשר סיים לימודי תואר ראשון

מחצית נקודת זיכוי

עד שלוש שנים מהשנה שלאחר סיום התואר

נקודת זיכוי

עד שלוש שנים מהשנה שלאחר סיום התואר

סטודנט אשר סיים לימודי תואר שני

מחצית נקודת זיכוי

עד שנתיים מהשנה שלאחר סיום התואר

מחצית נקודת זיכוי

עד שנתיים מהשנה שלאחר סיום התואר

סטודנט לרפואה או סטודנט לרפואת שיניים

 

מחצית נקודת זיכוי

 

עד חמש שנים מהשנה שלאחר סיום התואר

 

נקודת זיכוי

עד שלוש שנים מהשנה שלאחר סיום התואר הראשון

מחצית נקודת זיכוי

עד שנתיים מהשנה שלאחר סיום הדוקטורט

לימודי מקצוע בהיקף של עד 1,700 שעות אקדמיות

מחצית נקודת זיכוי

עד שלוש שנים מהשנה שלאחר סיום הלימודים

מחצית נקודת זיכוי

עד שלוש שנים מהשנה שלאחר סיום הלימודים

תיקון לעניין מי שסיימו לימודי תואר אקדמי בתחום עיסוק בו נדרשת התמחות - תיקון 189 לפקודת מס הכנסה

תיקון זה מחודש מרץ 2012 קובע כי נע שזכאי לתואר ראשון ובתחום העיסוק שלו נדרשת התמחות, כלומר מקצועות חופשיים כמו עורך דין, רואה חשבון וכדומה, כאשר ההתמחות הנה תנאי לקבלת האישור לעסוק במקצוע, זכאי לבחור בין שתי אפשרויות:

א. נקודת הזיכוי לה הוא זכאי תילקח בחשבון בשנה לאחר סיום התואר הראשון או,

ב. שנקודת הזיכוי לה הוא זכאי תובא בחשבון בשנת המס שלאחר השנה בה הוא סיים את ההתמחות שלו.

התנאי לעמוד בסעיף ב לעיל הנו שההתמחות תחל לא יאוחר מאשר השנה בה סיים בעל התואר הראשון את הלימודים שלו לתואר האקדמי. תיקון זה חל מתאריך 1.1.2012, וחל גם במידה ובעל התואר טרם סיים את תקופת ההתמחות שלו במהלך 2012 וכל עוד הוא לא מימש את זכאותו לקבלת נקודות הזיכוי.

ההיגיון מאחורי התיקון הזה הנו שסטודנטים רבים במקצועות בהם נדרשת התמחות לא מנצלים את נקודות הזיכוי שלהם בפועל שכן בשנה הראשונה לעבודתם או בשנתיים הראשונות בהן הם עדיין בתקופת התמחות הם מרוויחים שכר נמוך אשר לא מאפשר להם לנצל את נקודות הזיכוי להן הם זכאים, באמצעות התיקון הזה, הניצול של נקודות הזיכוי נדחה למועד בו הם ירוויחו יותר, כך שההטבה הופכת להיות משמעותית מבחינתם.

סטודנטים רבים אשר סיימו את לימודיהם האקדמיים או לימודי התעודה, לא מודעים לעובדה שהם זכאים לקבל הטבת מס בגין סיום תואר אקדמי, וכפועל יוצא הם זכאים לפנות למס הכנסה בדרישה לקבלת החזרי מס.

מי שהיו זכאים לקבלת החזר מס בשל כך שלא זוכו בתלושי המשכורת שלהם בשנים עברו, יוכלו להגיש למס הכנסה בקשה לקבלת החזרי מס בגין השנים בהן לא דרשו את נקודת הזיכוי.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון