צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין לידה

לידת ילד/ה במהלך שנת המס מזכה את האם בחצי נקודת זיכוי על כל אותה שנת מס. הזיכוי יחול רטרואקטיבית מתחילת שנת המס.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון