צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין משפחה חד הורית

על פי סעיף 40 (ב) (1) לפקודת מס הכנסה : "יחיד תושב ישראל, שהינו הורה במשפחה חד הורית, שהיו לו ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם תשע עשרה שנה ושכלכלתם היתה עליו, אך אינו זכאי לנקודת זיכוי לפי סעיף 37, יבואו בחשבון נוסף לנקודת הקצבה לפי סעיף קטן (א), בשל ילדיו כאמור הנמצאים אצלו, 1/2 נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ובשנת בגרותו ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו ובשל עצם היותו הורה במשפחה חד-הורית - נקודת זיכוי נוספת אחת בלבד."

בהסבר פשוט, הורה אשר מגדל את ילדיו בביתו (כלכלתם בידיו) יהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת בשל היותו משפחה חד הורית, וזאת בנוסף לנקודת הזיכוי המוענקות בגין ילדים. נקודת זיכוי זו תוענק גם אם הסכם הגירושין טרם קיבל תוקף ובני הזוג חיים בנפרד. במקרה זה על ההורה למלא טופס פרודים שמספרו 4440.

ישנם מקרים שפקיד השומה ירצה לראות הלכה למעשה שההורה מקבל קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי, ולא יסתפק בהסכם אשר בו רשום בחזקת מי הילדים נמצאים.

הוראה זו חלה גם על גבר וגם על אישה ללא שוני.

במקרה של משמורת משותפת מומלץ שבני הזוג הפרודים או הגרושים יסיכימו מי מביניהם ייחשב לצרכי מס כמשפחה חד הורית והוא זה שבעצם ייהנה ויקבל את ההחזר ממס הכנסה.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון