צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס שוק ההון

הרפורמה במס הכנסה קבעה שיש להחיל מס על רווחי הון ממכירת ניירות ערך בבורסה, בהתאם רבים ממי שמחזיקים בניירות ערך זכאים לקבלת החזרי מס בגין פעילות בשוק ההון.

ע"פ הוראות מס הכנסה, הבנק או הברוקר מחוייבים לנכות מס במקור בגין מכירת נייר הערך במהלך השנה. יחד עם זאת בהרבה מקרים אין חובה מצידם לקזז הפסדים (אם נוצרו) מצד אותם גורמים המנהלים את כספך (הבנק או הברוקר).

החלטות לעניין החזרי מס שוק ההון :

• בשנת המס 2006 בלבד ניתן לקזז הפסדים מועברים משנות המס 2003-2005 מני"ע סחירים רק כנגד רווחי הון הנובעים מני"ע סחירים, עפ"י כללי הקיזוז. 
• החל משנת 2007, ניתן לקזז הפסדים מועברים מני"ע שנוצרו לפני תחילת 2006 כנגד כל רווח הון מני"ע (לרבות ני"ע לא סחיר) וכן כנגד דיבידנד או ריבית, ששיעור המס בגינם אינו עולה על 20%. 
• הפסד ריאלי הנובע מני"ע, כהגדרתם בחוק התאומים, שהיה למי שחל עליו חוק התאומים לפני ינואר 2006 והועבר לשנה הבאה עפ"י סעיף 6 נסחרים בבורסה, (ללא קשר לסיווג ההכנסה מני"ע)

מקרים אלו ייתכן ויאפשרו קבלת החזרי מס בגין פעילות בשוק ההון.

יישום של החזרי מס שוק ההון :

במידה והשקעתם בשוק ההון והרווחתם כתוצאה מכך רווח ממניה מסוימת בעת מכירתה. ובמקביל בבנק אחר התנהל אצלכם חשבון מניות נוסף ובו השקעתם במניה אחרת ובעת מכירתה הפסדתם כסף. במצב זה שילמתם מס על המניה אותה מכרתם ברווח, אמנם לא ניצלתם את ההטבה של קיזוז המס בגין הפסד בשוק ההון עם הרווח המקביל שהרווחתם בשוק ההון, מדוע ? מכיוון שבנק א לא יודע על הפעילות שלכם בבנק ב ולהפך, כתוצאה מכך אתם לא מנצלים את ההפסדר בשוק ההון לצורך קבלת החזרי מס. על מנת לנצל אותו יש להגיש בקשה להחזרי מס בגין הפסד בשוק ההון.

נושא זה הוא משמעותי, בואו נאמר שיש לנו רווח של 20,000 שקלים כתוצאה ממכירה של מניה או מספר מניות שאנו מחזיקים בתיק, ושהמיסוי בגין נייר הערך הזה הנו 20%, המשמעות היא מס של 4,000 שקלים בגין רווח בשוק ההון. המס מנוכה באופן אוטומטי, כלומר אנו לא נקבל את כל הרווח לחשבון הבנק שלנו, אלא הבנק יעביר 4,000 שקלים למס הכנסה בגין ניכוי במקור. אמנם, במידה ויש לנו במקביל הפסד של 10,000 שקלים מנייר ערך אחר שאותו מכרנו בבנק אחר או אצל ברוקר אחר, והמיסוי שהוא חייב בו במידה והיה מרוויח, הנו 20% גם כן, כלומר אנו זכאים לקיזוז של ההפסד מהרווח, המשמעות הנה החזר מס שוק ההון של 2,000 שקלים.

גם במידה והמס בו מחוייבים שני ניירות הערך אינו זהה, לדוגמה 15% לעומת 20% בשני ניירות ערך שונים, אנו יכולים לקזז את המס הסופי בגינם, כלומר המס שנשלם הנו לדוגמה חיוב לפי 20% במס בערך של 4,000 שקלים פחות זיכוי במס לפי שיעור של 15% למשל בערך של 1,500 שקלים וסה"כ נשלם מס של 2,500 שקלים בגין שוק ההון במקום 4,000 שקלים.

החזר מס שוק ההון מה קורה בבנק ?

במידה והיה לכם רווח בגין פעילותכם בשוק ההון, הבנק מחויב לנכות לכם מאותו רווח מס במקור, המשמעות היא שאתם לא תראו בחשבון את כל הרווח שנוצר לכם בגין מכירת נייר הערך אלא את הרווח פחות המס שנוכה לכם במקור. מס זה מועבר על ידי הבנק למס הכנסה, באופן זה מס הכנסה מקבל את המס לו הוא זכאי ואינו נדרש להמתין לכם שתבצעו את החישוב של הסכומים שאתם נדרשים להעביר אליו.

אמנם מה קורה במידה והיה לכם הפסד בשוק ההון ? במקרה זה הבנק יודע שנוצר לכם הפסד אותו ניתן יהיה לקזז בעתיד במידה ויווצר לכם רווח בגין פעילותכם בשוק ההון. כלומר, אם מכרתם בזמן מסוים מניות או ניירות ערך בהפסד, הבנק זוכר את ההפסד, ובמידה ולאחר זמן מה מכרתם ניירות ערך ברווח, הבנק יודע או לפחות אמור לדעת לעשות אחד ועוד אחד, כלומר, אחד פחות אחד ולא לחייב אתכם על מס כאשר ניתן לקזז את הרווח עם ההפסד הקודם.

אבל מה קורה במידה ויש רווח ולאחריו הפסד בגין פעילות בשוק ההון ? אז כך, בגין הרווח הבנק ינכה לכם את המס במקור ויעבירו למס הכנסה, אמנם לאחר מכן מכרתם בהפסד, ולכן לכאורה מגיע לכם שלא לשלם מס כלל, תחת ההנחה ששני הסכומים מקזזים אחד את השני במלואם, אבל זה לא המצב בפועל, כי הבנק כבר העביר את הסכומים למס הכנסה וכעת הוא לא יוכל להחזירם למענכם. לשם קבלת הכסף שהועבר למס הכנסה עליכם למלא בקשה אשר תוצאתה הנו קבלת החזר מס שוק ההון.

פנו אלינו עכשיו לשם בחינת זכאותכם לקבלת החזרי מס בגין פעילות בשוק ההון, על ידי השארת הפרטים שלכם באתר.

יש לבקש מבעוד מועד אסמכתאות מהבנק/ברוקר בהתאם על מנת להגיש החזר מס שוק ההון.

האמור במאמר זה ובאתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או מיסויי מכל סוג שהוא, והעושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון