צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין עולה חדש

אם אתה עולה חדש מגיע לך נקודות זיכוי במשך תקופה רצופה של 42 חודשים רצופים מהחודש הראשון שנכנסת לארץ.

בתקופה בה זכאי העולה חדש לנקודות זיכוי אין לקחת בחשבון את תקופת השירות הסדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד לימודים על תיכוניים.

יש מקרים בהם העולה נכנס לישראל כעולה חדש ויוצא ממנה לתקופה של חצי שנה ועד 3 שנים, במקרים אלו הוא רשאי לבקש שתקופה זו לא תבוא בחשבון כחלק מ – 42 החודשים להם הוא זכאי להטבת נקודות זיכוי כעולה חדש.

על מנת לזכות בנקודות הזיכוי על העובד להמציא לחשב השכר תעודת עולה חדש. 

CPAsiteאתרים לרואי חשבון