צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין תשלום מזונות

על פי סעיף 9(22) לפקודת מס הכנסה, קבלת מזונות פטורה ממס.

סעיף 9(22) : "דמי מזונות שמקבל יחיד ממי שהיה נשוי לו או ממי שהוא נשוי לו וחי בנפרד ממנו, ודמי מזונות שמקבל יחיד בעד ילדיו מההורה האחר, או תשלום שמקבל יחיד, בשבילו או בשביל ילדיו, מהמוסד לביטוח לאומי על פי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972."

במקרים בהם מי שמשלם את המזונות לבן זוגו לשעבר מתחתן מחדש - במקרה זה קיימת הטבת מס אשר מוגדרת בסעיף 40 א'' לפקודת מס הכנסה כדלקמן :

"בחישוב המס של גרוש שהוא או בן-זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן-זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת."

סעיף 40 (ב) (2) לפקודת מס הכנסה דן במס שחל על משלם המזונות עבור כלכלת ילדו/יו אשר אינו מתגורר איתו כדלקמן:

"הורים החיים בנפרד וכלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1) נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.

במרבית המקרים פקיד השומה מעניק נקודת זיכוי מלאה ולא חלקיות נקודת זיכוי. פקיד השומה יבקש לראות את הסכם הגירושין לרבות אם יש, הוכחות נוספות כמו תשלום מזונות בהוראת קבע או צ''קים שנפרעו על חשבון מזונות על מנת להיווכח שמדובר בדמי מזונות אשר משולמים בפועל ולא מדובר רק בהסכם לא מיושם.

באמצעות בקשת החזר מס יוכלו בני הזוג לקבלת את נקודות הזיכוי המגיעות להם על פי פקודת מס הכנסה.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון