צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין הוצאות מוכרות לשכיר

רוב השכירים אינם מודעים כי מגיע להם החזר מס כתוצאה מהכרת הוצאות.
אולם רבים מהשכירים עובדים גם מהבית ועל כן קיימת עילה להכרת הוצאות אלו.
דוגמאות לעבודה מהבית לא חסרות: טלמרקטינג, כתיבת מאמרים, הנהלת חשבונות, כתיבה טכנית ועוד.

סעיף 17 לפקודה מתיר לנכות מההכנסה החייבת הוצאות אשר היו כרוכות בייצור ההכנסה.
הבעיה לרוב שאנו עלולים להיתקל בה הינה שההוצאות מעורבות קרי חלקן קשורות לפעילות העיסקית וחלקן פרטית.

לכן במקרים אלו ועל מנת שנוכל להגיש בקשה מסודרת להחזר מס על ידי הכרת ההוצאות יש להמציא תחשיב הגיוני שעל פיו תבענו רק את ההוצאות לייצור ההכנסה כשכיר.

דוגמא שכיחה הינה הוצאות ארנונה, חשמל ועוד בבית שרק חדר אחד בו משמש משרד ובו נעשתה הפעילות העיסקית. נוכל להכיר רק את חלק השטח של החדר מכלל שטח הבית/דירה.
דוגמאות נוספות יכולות להיות הכרת הוצאות של טלפון. במקרה זה יהיה קל להוכיח שימוש עיסקי אם לבית יהיה קו נפרד מלפעילות העיסקית.

אפשר כמובן למצוא דוגמאות רבות כמו הוצאות רכב, סלולארי, מחשב, השתלמות מקצועית ועוד.

יש לזכור שעל ההוצאות להיות כאלו שהשכיר מוציאן מכיסו ואין מעבידו משפה אותו עליהן.

במקרים אלו מומלץ לאותו עובד לדרוש ניכוי של אותן הוצאות במסגרת דוח החזר מס.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון