צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין תרומות

תרומה למוסד ציבורי (מוסד המוכר על-ידי שר האוצר ואושר על-ידי ועדת הכספים של הכנסת) מאפשרת קבלת זיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. סכום התרומה שעליו ניתן לקבל זיכוי מס מתעדכן מדי שנה. כמו כן סכום התרומה המקסימלי לצורך זיכוי ממס אינו יכול להיות גבוה מ-30% מההכנסות החייבות במס או על סכום המתעדכן שנתית לפי הנמוך ביניהם.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון