צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין בן משפחה סיעודי

סעיף 44 לפקודת מס הכנסה מטפל בעניין מיסוי עבור אחזקת קרוב משפחה נטול יכולת במוסד רפואי.

"בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה."

להלן התקנות אשר שר האוצר התקין וקובעות כי זיכוי לפי סעיף 44 לפקודת מס הכנסה לא יינתן כאשר הכנסת נטול היכולת עולה על הסכומים המצוינים להלן :

תקרת ההכנסה המזכה 
בשנת המס נטול יכולת יחיד נטול יכולת עם בן/בת זוג 
2007 140,000 ש"ח 224,000 ש"ח
2006 140,000 ש"ח 224,000 ש"ח
2005 136,000 ש"ח 218,000 ש"ח
2004 135,000 ש"ח 216,000 ש"ח
2003 138,000 ש"ח 221,000 ש"ח
2002 129,000 ש"ח 207,000 ש"ח
 

על השכיר, המגיש החזר מס, ומבקש זיכוי כאמור, לצרף את כל אישורים הנוגעים לעניין לרבות טופס 127, תעודה רפואית, כמו למשל חשבוניות/קבלות מהמוסד בו מוחזק קרוב המשפחה, ואף ייתכן ויידרש להציג לפקיד השומה דפי בנק עם פירוט החיובים מאותו מוסד (או כל אישור תשלום אחר המוכיח תשלום לאותו מוסד)

בפועל, ומניסיון ממקרים אחרים, פקיד השומה מקזז הכנסות שברשות נטול היכולת. ההיגיון העומד מאחורי החלטה זו היא שנטול היכולות יכול לממן את אחזקתו במוסד מיוחד עד גובה הכנסה זו.

מן הראוי שבמקרה של בני זוג, בעל ההכנסה הגבוהה יתבע החזר מס בגין עלות אחזקת קרוב המשפחה נטול היכולת.

במקרים בהם יש מספר אחים/ות במשפחה, וכולם מתחלקים בעלות האחזקה, הטבת המס עלולה "להתאייד" וזאת עקב נוסח הסעיף. במקרה זה מומלץ שאחד האחים ישלם את האחזקה (כמובן – מי שהכנסתו גבוהה יותר) וכל השאר יתחשבנו מולו ברמה האישית.

במקרה של בן זוג, הורה או הורה בן הזוג המשותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות או בלתי שפויים – עובד יהיה זכאי לשתי נקודות זיכוי ממס הכנסה.
במקרה זה רק אחד הילדים זכאי לקבל את שתי נקודות הזיכוי, וגם זאת רק עבור השנים 1999-2002.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון