צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין ילדים נטולי יכולת

החל משנת 2003 הוחלט על ידי נציבות מס הכנסה שבתנאים מסוימים ילדים הסובלים 
מלקות למידה חמורה קשב וריכוז (A.D.D.) ו/או היפראקטיביות (A.D.H.D.) ואשר מוגדרים כילדים נטולי יכולת לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה, יזכו את הוריהם ב-2 נקודות זיכוי . 

אם חשב השכר לא עידכן נתוני העובד לגבי מצב ילדו אזי העובד לא זוכה בנקודות הזיכוי בהתאם, ויכול לקבל את נקודות הזיכוי כנגד הגשת דוח החזר מס.

על מנת להבחין בין לקות קלה עד בינונית שאיננה מצדיקה הקלה מיוחדת במס, לבין לקות חמורה המזכה בנקודות זיכוי לפי סעיף 45, הוחלט להסתמך על קביעה של ועדת השמה המורכבת מאנשי מקצוע כפי שיפורט להלן, שהוקמה מכוח חוק החינוך המיוחד, התשמ"ה-1988.
מסגרת לחינוך מיוחד, פירושה: כיתה לחינוך מיוחד. בבית ספר לחינוך רגיל או בית ספר לחינוך מיוחד, וכן גן ילדים לחינוך מיוחד.
כיתה לחינוך מיוחד הנה כאמור כיתה אליה מופנים על ידי ועדת השמה (לא כיתה המשמשת לתגבור, והילד שוהה בה בחלק מיום הלימודים ולא הקבצה נמוכה).
על מנת לקבל את נקודות הזיכוי על העובד להגיש אישור מאת ועדת השמה וכן אישור נוסף על היות הילד לומד במסגרת לחינוך מיוחד (תלמידי תיכון שמשרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07", דינם כדין תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד או שהופנו אליו. הורי ילדים אלה יהיו זכאים לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 רק אם ימציאו אישור על הפניית ילדיהם למסלול זה).

לאחר המצאת המסמכים כאמור ניתן יהיה להגיש את דוח החזר המס לרשויות המס ולהיות זכאי להחזר בהתאם לתקופה כאמור.

בשנת 2012 פורסמה הוראת ביצוע אשר מטרתה להסביר את התנאים לקבלת הטבת המס בגין נטלי יכולת ולהסביר את סעיף 45 לפקודת מס הכנסה בעניין זה, המטרה הנה גם לסייע לפקידי השומה במתן ההקלות הנדרשות בגין נטולי יכולת כאשר מתבצעת פניה אליהם. הסעיף קובע כי ליחיד שלו או לבן הזוג שלו היה ילד אשר מוגדר בתור נטול יכולת תהיה זכאות לשתי נקודות זיכוי בגינו וזאת בהתאם לתנאים בתקנות מס הכנסה אשר מתייחסים לנטול יכולת. אחד התנאים לזכאות לקבלת הטבת המס ובגינה החזר מס הנה הגבלה על היקף ההכנסה של ההורה של הילד המוגדר בתור נטול יכולת, כלומר לפני שפונים בבקשה לקבלת החזר מס בגין נטול יכולת יש לוודא כי עומדים במבחן ההכנסה, יש לשים לב כי גם אם ישנן הכנסות פטורות ממס אלו נכללות בתקרת ההכנסה.

ישנן מספר קבוצות של לקויות אשר מזכים בהטבת המס, ילדים הסובלים  מנכויות קשות, ילדים הסובלים מפיגור בהתפתחות לדוגמה כתוצאה מליקויי למידה חמורים במיוחד אשר גרמו לכך שהם יופנו למוסד למודים לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה, כאשר במקרה זה תקופת ההטבה הנה החל ממועד ההפניה למוסד לחינוך מיוחד. וכן ילדים הסובלים מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה ואשר הוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

יש לשים לב כי לעתים יש לבחון לעומק את ההגדרות לצורך בדיקת הזכאות לקבלת החזר מס שכן לעתים המוסד לביטוח לאומי למשל לא מזכה בקצבה מסוימת בשל סיבות פנימיות בעוד שעדיין ההורים זכאים לקבלת הטבת המס בהתאם לסעיף 45.

נוסף על כך, גם במידה והילד נטול היכולת עבר את גיל 18, הוא עדיין עשוי לזכות את הוריו בקבלת הטבת המס לפי הסעיף, זאת בהתאם למבחנים אשר נקבעו.

במידה ואתם מגדלים ילד אשר מוגדר נטול יכולת לעניין זכאות לקבלת החזרי מס, פנו אלינו לבחינת זכאותכם.

 

 

 

CPAsiteאתרים לרואי חשבון