צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין מקום מגורים

בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה מוגדרים יישובים אשר תושביהם זכאים להנחה במס. על מנת שהסעיף יחול צריך התושב ביישוב הנקוב להיות יחיד שמרכז חייו באותו יישוב.

התנאי לקבלת הזיכוי הינו לגור באותו יישוב לפחות 12 חודשים והזיכוי עצמו יינתן על הכנסה מיגיעה אישית.

בהתאם לתנאי זה, יינתן זיכוי גם על חלק יחסי בשנה הראשונה ובשנת העזיבה, אולם יש הכרח שתקופת המגורים בסך הכולל תעלה על 12 חודשים.

בכל מקרה, סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס המתחייב בשל ההכנסה מיגיעה אישית.

החזר מס יוגש במקרה בו בשנה מסוימת לא קיבלת את הטבות המס באמצעות המעביד עצמו.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון