תהליך קבלת החזר המס

קבלת החזר

זהו השלב בו אפשר לנוח ולהמתין.

בתום הכנת טפסי הבקשה, יועברו טפסי בקשת החזרי מס לפקיד השומה במקום מגוריך.

עובד מטעם ytax ישלח אליך מידע על גובה החזר המס הצפוי.

לאחר שפקיד השומה יטפל בבקשתך להחזר מס, יועבר הסכום ישירות לחשבונך הפרטי.

שכר טירחתנו ישולם רק לאחר שתקבל את החזר המס ממס הכנסה.

משך הזמן: תלוי פקיד שומה (בין חודש ל-4 חודשים)

בהצלחה !


CPAsiteאתרים לרואי חשבון