צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין אבטלה והפסקת עבודה

במקרים בהם הפסקת יחסי עובד מעביד, התרחשה במהלך השנה, נוצר מצב בו היו חודשים בהם העובד לא עבד, במקרה זה העובד עשוי להיות זכאי לקבלת החזר מס בגין המס שנוכה ממשכורתו בתקופה בה השתכר על ידי מעסיקו הקודם.

חישוב החיוב במס על ידי מס הכנסה נעשה על בסיס שנתי, כלומר בגין ההכנסה המצטברת שהכניס העובד במהלך השנה. כמו כן, נקודות זיכוי והטבות מס שונות להן זכאי העובד מחושבות גם הן על בסיס שנתי וללא קשר לחודשים בהם עבד העובד בפועל כשכיר.

בשל כך, הפסקת עבודה במהלך השנה הקלנדרית ואי חזרה לעבודה במהלכה, יוצרת מצב בו המס שנוכה לעובד השכיר על ידי המעסיק הקודם שלו נוכה ביתר. כלומר, העובד זכאי לקבלת החזרי מס בגין תשלום מס לפי מדרגת מס גבוהה לעומת ההכנסה המצטברת של העובד בפועל.

לדוגמה : במצב בו העובד הרוויח כ – 10,000 שקלים ברוטו לחודש, המעסיק הקודם ניכה לעובד מס הכנסה בהתאם למדרגת המס לפיה חויב העובד במס, כלומר מדרגת מס המתייחסת להכנסה של 10,000 שקלים לחודש. נניח שהעובד הפסיק לעבוד לאחר חצי שנה, ולא חזר לעבוד עד לתום השנה, המשמעות היא שהעובד הרוויח בסיכומו של דבר בחישוב שנתי 5,000 שקלים ברוטו לחודש, (60,000 ש"ח במהלך 12 חודשים), במצב זה העובד זכאי לקבלת החזר מס בגין המס שנוכה לו על ידי המעסיק במהלך השישה חודשים הראשונים של השנה בהם עבד, אשר כאמור נוכה בהתאם למדרגת מס לא נכונה שכן המעסיק ניכה את המס לעובד כאילו הוא עתיד היה להרוויח 10,000 שקלים למשך השנה כולה.

אבטלה הינו מצב הנוצר כתוצאה מהפסקת עבודה עקב פיטורין או התפטרות. במידה והעובד פוטר והוא זכאי לדמי אבטלה, או במידה והעובד עזב את עבודתו ועדיין הוא זכאי לדמי אבטלה מסיבות שונות, ההכנסה החודשית שלו לאחר הפיטורים תהיה נמוכה יותר לעומת הכנסתו בתקופה בה היה מועסק, כמו כן, קבלת דמי אבטלה מוגבלת כתלות בגיל העובד בעיקר. כלומר, גם במקרה בו העובד מקבל דמי אבטלה, הוא זכאי לקבלת החזר מס בגין השנה בה היה מובטל.

קבלת החזרי מס ממס הכנסה מאפשרת להקל על העובד ולהגדיל את השתכרותו בשנה בה הכנסתו ירדה בשל אובדן או עזיבת מקום העבודה.

על מנת לקבוע האם העובד זכאי לקבלת החזר מס ממס הכנסה, יש לבצע בדיקה עם רואה חשבון מיומן אשר יודע לחשב ראשית את הזכאות של העובד להחזר מס וכן לבצע חישוב מדויק של גובה החזר המס המגיע לעובד. בחישוב יש להתייחס לגורמים שונים כגון ביטוח לאומי, קבלת דמי פגיעה בגין נזק שנגרם לעובד במקום העבודה, קבלת דמי אבטלה, הכשרה מקצועית שבוצעה במהלך התקופה, תגמולים בגין שירות מילואים שהתקבלו אצל העובד או דמי לידה. קצבאות ותגמולים אלו הנן הכנסות אשר מחויבות בתשלומי מס הכנסה ויש לקחת אותן בחשבון בעת חישוב הזכאות לקבלת החזר מס, בנוסף לגורמים נוספים אותם יש לחשב בעת הגשת בקשה להחזר מס.

לבדיקת זכאותכם לקבלת החזר מס, השאירו את פרטיכם בעמוד הבית באתר או פנו אלינו באמצעות המייל:

 info.ytax@gmail.com

או בטלפון : 09-7684004

 

CPAsiteאתרים לרואי חשבון